TRANSPORT- /VAREFORSIKRING
Hurtig og dækkende økonomisk kompensation hvis uheldet er ude
 
Det er lidt forskelligt fra virksomhed til virksomhed og fra person til person, om man kalder det transportforsikring eller vareforsikring. Derfor har vi taget begge betegnelser med, når vi omtaler den forsikring som kunderne ofte bør tegne, når en vare skal håndteres og fragtes.
 
Selv om ALPI tager særdeles godt vare på kundernes gods, så opstår der en sjælden gang skader, og det er desværre ikke alle forhold, som vi kan kontrollere. Skaderne i transportbranchen fordeles sig typisk med 1/3 på havarier og trafikulykker og 2/3 på lastning, omlastning og losning.
 
Ansvar og tidshorisont
Når uheldet er ude under et transportforløb, er transportøren ofte ansvarlig - men ikke altid. Ydermere er det således, at der i den gældende transportlovgivning er økonomiske og ansvarsmæssige begrænsninger, som i mange tilfælde reducerer transportørens erstatningspligt betragteligt. Isoleret set kan kunden derfor være underforsikret. Hvis uheldet er ude betyder det ofte, at kunden er dårligere økonomisk stillet end forventet, og kunden vil i mange tilfælde ikke få dækket hele sit tab uden en separat transportforsikring.
 
Det er endvidere ikke unormalt, at en sagsbehandling kan tage flere måneder. Årsagen er, at ansvaret skal placeres hos den rigtige part, som i mange tilfælde ligger uden for Danmarks grænser, hvilket giver et tidsmæssigt aspekt.
 
Vigtig overvejelse
Det er vigtigt, at kunden overvejer, hvorledes transportørens ansvarsbegrænsning står i forhold til varens værdi, og dermed hvor stor økonomisk risiko kunden ønsker at tage, såfremt skaden sker. Ligeledes bør den tidsmæssige side overvejes, idet en sagsbehandling som nævnt kan tage længere tid via transportøren.
Via transportforsikringen er der modsat ofte en kort behandling (altså hurtig afklaring og afregning til kunden), idet forsikringsselskabet siden hen selv kører sagen videre overfor transportøren. Sørg for også at dække ufakturerede varer, dvs. varer, der transporteres mellem egne produktionssteder eller lagre, eller til og fra reparation, udstillinger, messer, demonstration osv.

Er det ikke dyrt med en ekstra forsikring?
Der afhænger naturligvis af varens type og værdi samt transportafstanden, men som regel er prisen for transportforsikringen yderst minimal sammenlignet med den økonomiske risiko, hvis uheldet er ude. Vi kan derfor kun anbefale, at det nøje overvejes at tegne en transportforsikring. Dette kan gøres enten gennem jeres eget forsikringsselskab eller endnu lettere gennem jeres normale kontaktperson hos ALPI – vi giver meget gerne et tilbud.
 
Ret henvendelse til din daglige ALPI-kontakt for uddybende informationer og et tilbud på transportforsikring.