TOLDRÅDGIVNING OG ANDEN ASSISTANCE
På toldområdet stiller EU, og dermed SKAT, flere og flere krav til erhvervslivet, hvilket resulterer i øget kontrol i virksomhederne. Øvrige regler og bestemmelser vedr. transporter til og fra forskellige udenlandske destinationer bliver ligeledes mere og mere komplekse og omfattende.

ALPI har taget konsekvensen af dette og etableret en afdeling, som håndterer disse opgaver. Via afdelingen for TOLD OG RÅDGIVNING tilbyder vi professionel rådgivning og tilbud om outsourcing af forskellige praktiske opgaver. ALPI kan ikke alene sikre, at du sparer tid, men også bidrage til at du sparer penge ved f.eks. at benytte de optimale toldordninger.
Nedenfor er vist nogle af de toldmæssige udfordringer,
hvor ALPI tilbyder rådgivning og assistance:
* Fortoldning
* Passiv og aktiv forædling
* Importbevillinger
* Importtilladelser
* Toldoplag
* Udførsel
* Certifikater
* Bevillinger og tilladelser
* Intrastat
* Oprettelse af toldmæssige selskaber i ind- og udland
* Indberetning af eksport til andre EU lande
Udover selve transporten yder vi rådgivning
og assistance med bl.a. nedenstående:
* Forsikring
* Transportjura (CMR, NSAB mm.)
* ADR (farligt gods)
* Cross-trade - både transport og dokumentgang
* Remburs
* Veterinærpapirer og restitution
* Incoterms
 
Vi besøger meget gerne din virksomhed med henblik på en dialog om, hvordan ALPI kan hjælpe med at håndtere din virksomheds told- og transportmæssige udfordringer.

Kontakt en af vore dygtige medarbejdere, som er vist nedenfor, og få yderligere info om ALPI og vore konkurrencedygtige løsninger.
Stacks Image 4048
Karl
Christensen
Rådgivning,
Told, forsikring & claims

karl@alpi.dk
9627 6995
Stacks Image 13689
Ann Lind
Kirkegaard
Speditør,
Told og rådgivning

ann@alpi.dk
9627 6085
Stacks Image 4068
Caroline Græm
Frederiksen
Toldelev


cgf@alpi.dk
9627 6039