MILJØ
ALPI ønsker hele tiden at reducere klimapåvirkningen fra egen drift. Derfor har vi fokus på at reducere miljøbelastningen fra vore aktiviteter og vi forpligtiger os til at overholde alle myndighedskrav.

ALPI er naturligvis opmærksomme på, at transport og distribution af gods kan være en belastning for miljøet. Derfor forsøger vi på enhver måde at minimere påvirkningen af miljøet via konkrete indsatsområder.

Vi kan i den forbindelse nævne følgende tiltag:
• Optimering af transportenheder – maks. udnyttelse af kapacitet
• Minimering af tom kilometer gennem optimal planlægning
• Valg af vognmænd, hvis biler er minimum EURONORM4
• Anvendelse af banetransport hvor det er muligt og økonomisk fordelagtigt
• Ingen tomgang ved læsning og losning
• Indførelse af ressourcebesparende planlægningsværktøjer (IT)
• Affaldssortering på kontor og lager
• Kontinuerlig fokus på minimering af papirforbrug til print og kopi
• Primært brug af trucks og lifte på lageret
• Strømreducerende tiltag på kontor og lager såsom lyscensorer og kontinuerlig udskiftning af IT-udstyr
• Varmereducerende tiltag på kontor og lager såsom automatisk temperaturregulering