VEJSKATTER
Flere og flere lande opkræver af hensyn til miljø og skatteprovenu vejskatter ved kørsel med tunge køretøjer. Vejskatterne er ofte betydelige og niveauet for vejskatterne reguleres løbende i lighed med andre skatter og afgifter. Derfor opkræver transportbranchen og ALPI på relevante destinationer en særskilt vejskat som tillægges den generelle transportomkostning.
 
I de senere år har det bl.a. været nødvendigt at beregne vejskat på transporter der enten går til eller via Tyskland, Polen og Tjekkiet. Vil du vide om der aktuelt beregnes vejskat på den eller de trafikker, hvor du serviceres af ALPI, skal du bare rette henvendelse til din kontaktperson hos ALPI.