OLIE- OG VALUTATILLÆG
OLIETILLÆG
Dieselolie er selvsagt en væsentlig del af den samlede transportomkostning. Som følge af de store udsving i oliepriserne og dermed også brændstofpriserne indførte transportbranchen i slutningen af 1990’erne det såkaldte olietillæg. Olietillægget er en variabel del af den samlede transportomkostning og justeres løbende op og ned i takt med udviklingen på brændstofpriserne. ALPIs transportpriser beregnes altid ekskl. olietillæg, da de uforudsigelige prisændringer på brændstof ellers kan påvirke den samlede transportpris væsentligt til ulempe for ALPI eller kunderne.
 
VALUTATILLÆG
Visse landes valutaer stiger i perioder så meget, at det er nødvendigt at beregne et valutatillæg af den samlede fragtpris, hvis vi skal have en sikkerhed for at udføre transporterne på en forsvarlig økonomisk måde, der tager højde for de stigende omkostninger i det pågældende land.
 
I de senere år har det bl.a. været nødvendigt at beregne et valutatillæg på transporter til og fra Norge, Sverige og Schweiz. Vil du vide om der aktuelt beregnes valutatillæg på den eller de trafikker, hvor du serviceres af ALPI, skal du bare rette henvendelse til din kontaktperson hos ALPI.