HANDELSBETINGELSER
Alle ordrer udføres i henhold til NSAB 2000. NSAB er en forkortelse for "Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser". Dette regelsæt regulerer det indbyrdes forhold mellem kunde og speditør og angiver speditørens og ordregiverens rettigheder og forpligtelser, herunder speditørens ansvar i henhold til øvrige transportretlige konventioner, blandt andet CMR.

Udover NSAB er de enkelte transportformer reguleret af forskellige love. Læs mere om NSAB m.m. ved at klikke på figurerne nedenfor.