CSR
Vi arbejder kontinuerligt på at udbygge og udvikle vores sociale ansvarlighed.

Vi har blandt andet fokus på:

• etablering af elevpladser hvert år
• etablering af praktikpladser hvert år
• at være en rummelig virksomhed med plads til medarbejdere med særlig behov
• støtte til sociale og velgørende organisationer og foreninger
• tiltag der kan forbedre trafiksikkerheden.

Vi har blandt andet gennemført kampagnerne ”Undgå højresvingsulykker” og ”Af-isning af lastbiler og trailere”.

Hos ALPI beskæftiger vi dagligt hundredvis af lastbiler, som potentielt risikerer at forårsage alvorlige ulykker ved højresving og flyvende isflager fra lastbilernes tage. Derfor gør vi en indsats for at mindske risikoen. Som speditionsfirma kan vi ikke tage ansvaret for sådanne ulykker, men vi kan og skal tage ansvaret for at gøre vores yderste for at forhindre, at ulykkerne sker.